МАХН-ын үйл ажиллагааг зогсоож, улсын бүртгэлээс хаслаа

Улсын Дээд шүүхийн нийт шүүгчийн хуралдаан өнөөдөр болжээ.

Хуралдаанаар Монгол Ардын Хувьсгалт Намаас/МАХН/ Монгол Ардын Намтай нэгдэж буй учир үйл ажиллагаагаа зогсоож, улсын бүртгэлээс хасуулах хүсэлт гаргасныг хэлэлцээд тус намын 2021 оны 5 дугаар сарын 16-ны өдөр хуралдсан Ээлжит бус Их чуулганаас гаргасан шийдвэрийн талаар ирүүлсэн баримтууд нь хуульд заасан шаардлагыг хангаж байна гэж үзэн хүсэлтийг хүлээн авчээ.

Улс төрийн намын тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.1 дэх хэсэгт зааснаар МАХН-ын үйл ажиллагааг зогсоосныг бүртгэж, улсын бүртгэлээс хассан байна.

УЛС ТӨРИЙН НАМЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ:

23 дугаар зүйл.Намын үйл ажиллагааг зогсоох, намыг тараах

23.1.Нам үйл ажиллагаагаа намын эрх барих дээд байгууллагын шийдвэрээр зогсоох бөгөөд ажлын 5 өдөрт багтаан Улсын дээд шүүхэд энэ тухай бичгээр мэдэгдэнэ. Улсын дээд шүүх ажлын 5 өдөрт багтаан уг намыг улсын бүртгэлээс хасч, нийтэд мэдээлнэ. Энэ тохиолдолд намын хөрөнгийг түүний дүрэмд заасны дагуу шийдвэрлэнэ.

(Visited 23 times, 1 visits today)